ჩვენ შესახებ

შპს აუდიტორიული კომპანია "ალტერ ეგო" დაფუძნდა 2005 წელს. კომპანიას 2009 წლიდან დღემდე საგადასახადო და სხვა პროფესიული რისკები 500 000 ლარის ოდენობით დაზღვეული აქვს კომპანია "ჯი-პი-აი ჰოლდინგ"-ში. ჩვენ შევძელის მაღალ პროფესიულ დონეზე მომსახურება გაგვეწია 750-ზე მეტ ორგანიზაცია/დაწესებულებისათის, როგორც საჯარო ასევე კერძ სამართლის იურიდიული პირებისათის. ჩვენი უპირატესობებია: 10 წლიანი აქტიური მუშაობის გამოცდილება, საუკეთესო პრფესიონალური გუნდიორიენტაცია ინოვაციაზე ახალ ტექნოლოგიებზე და პროფესიონალური რისკების დაზღვევა.

შემოსავლების სამსახური    საქართველოს მთავრობა    იუსტიციის სახლი    ნოტარიუსთა პალატა    სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო    ფინანსთა სამინისტრო   
facebook